Redaksiya Heyyəti

test test test

Baş redaktor

Anadan Olduğu Yer

test

Təvəllüdü

2022-09-01

Əsas İş Yeri və Ünvanı

test

Vəzifəsi

AMEA Zoologiya İnstitutunun direktoru

Telefon

Xidməti Telefon: (+994 12) 539 73 71

(+994 12) 510 75 32

Mobil Telefon: (+994 50) 371 11 63

Ev Telefonu:

Faks

(+994 12) 539 73 53

Elektron Poçtu

Bitirdiyi Ali Təhsil Müəssisəsi

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu,

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Elmi Dərəcəsi

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Təltif və Mükafatları

2009-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı və Qida Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Federasiyasının Fəxri Fərmanı

2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə "Tərəqqi" medalı

2021-ci ildə Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının fəxri professoru və Akademiyanın beynəlxalq "Qızıl ulduz" medalı

Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı

39

Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı

43 elmi əsərin, 52 informasiya bülleteninin (bukletin), 3 rəngli albom, 2 metodik vəsaitin, 2 kitabın elmi redaktoru, 2 kitabın rəyçisidir.

Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Say

1

Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı

1

Kadr hazırlığı

Fəlsəfə Doktorlarının Sayı

Elmi Əsərlərinin Adları

 • Kartofçuluq, Bakı-2004
 • Pestisidlərin bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin laboratoriya ekspertizası, tarla və istehsalat sınaqlarına dair təlimat, Bakı-2007
 • Karantin və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlər, Bakı- 2008
 • Vaxtı keçmiş, istifadəsi və tətbiqi qadağan edilmiş pestisidlərin inventarlaşdırılması, identifikasiyası,toplanması və saxlanmasına dair texniki təlimat, Bakı-2008
 • Fitosanitar karantin nəzarətində olan materiallara və obyektlərə fitosanitar karantin baxışının keçirilməsi, laboratoriya ekspertizası üçün nümunələrin götürülməsi qaydaları və onların müayinəsinə dair təlimat, Bakı-2011
 • Karantin nəzarətində olan materialların zərərvericilərlə sirayətlənmə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsinə dair təlimat, Bakı-2014
 • Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu-50, Bakı-2015
 • Tərəvəz, bostan və kartof bitkilərinin xəstəlik, zərərverici və alaq otlarına qarşı istifadə olunan pestisidlər, bioloji preparatlar və aqrokimyəvi maddələr, Bakı-2015
 • Tərəvəzçinin illik fəaliyyət təqvimi, Bakı-2016
 • Kartofun fiziologiyası, intensiv texnologiya ilə becərilməsi və proqramlaşdırılmış məhsulun alınması yolları, Bakı-2017
 • Badımcan bitkisinin seleksiyası, fiziologiyası və toxumçuluğu, Bakı-2018
 • Azərbaycan Respublikası üçün karantin əhəmiyyətli zərərli orqanizmlər, Atlas, Bakı-2018