Arxiv

CİLD28-2006

CİLD29-2011

CİLD30-2012

CİLD31-2013

CİLD32-2014

CİLD33-2015

CİLD34-2016

CİLD35-2017

CİLD36-2018

Sonuncu çap olunan

ZOOLOGİYA İNSTİTUTU

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Zoologiya İnstitutunun Əsərləri (AMEAZİƏJ) jurnalı zoologiya, entomologiya, parazitologiya, baytarlıq parazitologiyası, epidemiologiya, heyvanların ekologiyası, biokimyası, etologiyası, taksonomiyası, kənd təsərrüfatı zərərvericilərinə qarşı mübarizə ilə bağlı məqalələri dərc edən açıq girişli, resenziyalı jurnaldır. Jurnalın əsas məqsədi elmi və əlaqəli tədqiqatların nəticələrini beynəlxalq səviyyədə elmi ictimaiyyətə çatdırmaqdır . AMEAZİƏJ tərəfindən nəşr olunan bütün məqalələri onlayn olaraq sərbəst və çap formada əldə edilə bilər. AMEAZİƏJ çapa təqdim edilən məqalələr rəydən sonra dərc olunmağa qərar verildikdə jurnalın növbəti nömrəsində onlayn yerləşdirilir və çap edilir. Onlayın çap olunan məqalələri istifadəçilərin pulsuz yükləmək, məqalələrin tam mətnlərini oxumaq, surətini çıxarmaq, yaymaq, çap etmək hüququ var. E-mail: info@zoobio.az

AMEA Zoologiya Institutu

Elm və Təhsil Nazirliyi