Arxiv

ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏR İ CİLD 31 №1 2013

ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ CİLD30 №2 2012

ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ CİLD 30 №1 2012

2011, CİLD 29

Jurnal 2006

ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ CİLD 31 №2 2013

ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ CİLD 32 №1 2014

ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ CİLD 32 №2 2014

ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ CİLD 33 №1 2015

CİLD 33 №2 2015

ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ CİLD 34 №1 2016

ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ CİLD 34 №2 2016

ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ CİLD 35 2017

ZOOLOGİYA İNSTİTUTUNUN ƏSƏRLƏRİ CİLD 36 2018

Sonuncu çap olunan

ZOOLOGİYA İNSTİTUTU

 Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutunun Əsərləri (AMEAZİƏJ) jurnalı zoologiya, entomologiya, parazitologiya, baytarlıq parazitologiyası, epidemiologiya, heyvanların ekologiyası, biokimyası, etologiyası, taksonomiyası, kənd təsərrüfatı zərərvericilərinə qarşı mübarizə ilə bağlı məqalələri dərc edən açıq girişli, resenziyalı jurnaldır. Jurnalın əsas məqsədi elmi və əlaqəli tədqiqatların nəticələrini beynəlxalq səviyyədə elmi ictimaiyyətə çatdırmaqdır . AMEAZİƏJ tərəfindən nəşr olunan bütün məqalələri onlayn olaraq sərbəst və çap formada əldə edilə bilər. AMEAZİƏJ çapa təqdim edilən məqalələr rəydən sonra dərc olunmağa qərar verildikdə jurnalın növbəti nömrəsində onlayn yerləşdirilir və çap edilir. Onlayn çap olunan məqalələri istifadəçilərin pulsuz yükləmək, məqalələrin tam mətnlərini oxumaq, surətini çıxarmaq, yaymaq, çap etmək hüququ var. E-mail: info@zoobio.az

AMEA Zoologiya Institutu

Elm və Təhsil Nazirliyi